E-BÜLTENE-bultenimize üye olup gelişmelerden haberdar olun.

Franchising Sisteminin Avantajları


1.  Türkiye’de ilk defa tek çatı altında birbirini destekleyen, alanlarında lider birçok markayı aynı anda temsil ederek, maksimum kalite ve verimlilik ile hizmet sunduğu bölgede TEK ve İLK olmak.

2.  46 milyonu aşkın , çeşitli alanlarda eğitim ihtiyacı bulunan insanların yaşadığı ülkemizde tek bir çatı altında farklı eğitim ihtiyaçlarını , alternatif zaman seçenekleri sunarak karşılayabilmek.

3.  Farklı ürünlerle destekleyerek , yatırım yapılan merkezin verimliliğini arttırabilmek.

4.  Markaların bilinirliklerinin sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma potansiyelinin , yatırımın geri dönüşüne etkinliğini kullanabilmek .

5.  Satış / Pazarlama giderleri dışında AR-GE ve içerik geliştirme , güncelleme vb. maliyetlere girmeden işletmeye odaklanabilmek .

6.  Çoğunlukla "London House Uluslararası Dil Okulu" tarafından yapılan büyük ölçekli , ulusal ve uluslararası projelerin kapsamında yer almak.

7.  Yürütülecek ortak reklam ve tanıtım çalışmaları sonucu operasyonel tasarruflar elde etmek.

8.  Mevcut fiziki yatırımların süreli devamına izin verildiği durumlarda dönüşüm için belirlenen süre zarfında kullanılabilinecek olması sayesinde değer kayıplarını minimuma indirebilmek.

9.  London House Uluslararası Dil Okulu bünyesindeki markalarının faaliyet alanlarının uzun bir sektörel gelecek vaad ediyor olması sayesinde, gelecek nesillere devredilebilinir bir iş modeline yatırım yapmak.

10.  "London House Uluslararası Dil Okulu" markaların ulusal ve uluslararası standartlarda ve kalitedeki iş süreçlerinin bir parçası olmak

11.  Girişimci yalnızlığı ve denenmemiş işlerde yapılabilinecek hataların en aza indirgendiği bir sistemin üyesi olmak.

12.  Ulusal bilinirliği olan markaların , logo , slogan ve amblemlerin kullanma iznine sahip olmak.

13.  Franchise verenin geliştirdiği yöntem ve teknikleri, izlediği strateji ve yöntemleri kullanarak, çalışanlarına hizmet içi eğitim desteği almak.